OČKOVÁNÍ MENINGOKOK

Vážení rodiče,

s účinností od 1.5.2020 byla přijata změna zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zveřejného zdravotního pojištění je hrazeno:

  1. očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným meningokokem skupiny B, je-li zahájeno do dovršení 6. měsíce věku dítěte
  2. očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným meningokoky skupin A,C,W, Y, je-li provedeno 1 dávkou ve druhém roce života dítěte.


Bližší informace Vám poskytneme přímo v ordinaci, telefonicky nebo e-mailem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Očkování povinné