O nás

Lékařka  MUDr. Marie Kmoníčková

 •   atestace z pediatrie II. st.
 • specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • licence České lékařské komory v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • specializovaná způsobilost v oboru dětská nefrologie
 • licence České lékařské komory v oboru dětská nefrologie

 

Sestra  Jana Prchlíková

 •  osvědčení k výkonu povolání v oboru všeobecná sestra
 • specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry

 

Poskytovaná péče
V naší ordinaci pečujeme o dětské pacienty v rámci dvou odborností, vzhledem k tomu je kapacita pro nové pacienty omezená. Prosíme, kontaktujte nás pro bližší informace telefonicky. Děkujeme.


Praktické lékařství pro děti a dorost:

 • léčebně preventivní péče o děti a dorost ve věku 0 - 19 let
 • očkování povinná dle platného očkovacího kalendáře
 • nadstandardní očkování na žádost a se souhlasem rodičů
 • vyšetření CRP a rychlotest ke zjištění přítomnost Streptokoka typu A ve výtěru z krku v ordinaci
 • základní laboratorní vyšetření s dostupností výsledků dle času odběru ev. i v den vyšetření
 • návštěvy novorozenců po propuštění z porodnice v domácím prostředí
 • telefonická či e-mailová konzultace
 • nastřelování náušnic


Nefrologická ordinace pro děti a dorost:

 • vyšetření a dlouhodobé sledování dětí a dorostu s onemocněním ledvin a močových cest
 • ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest v ordinaci
 • dle potřeby spolupráce s dalšími klinickými pracovišti:
  - nefrologická ambulance Dětské kliniky FN Hradec Králové                                                  
  - dětská urologická ambulance FN Hradec Králové