AKTUÁLNÍ INFORMACE 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dne 21.9.2020

Vážení pacienti, rodiče,

po aktuálních zkušenostech z ordinace přinášíme několik doporučení:

1. Pokud je Vaše dítě nachlazené, má rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, průjem, nechte ho doma celkem 10 dní a omezte jeho i Vaše sociální kontakty, především ve vztahu k rizikovým skupinám – prarodiče, vážně nemocní členové rodiny, … . Chraňte své blízké !!! V léčbě použijte přípravky volně dostupné v lékárně. Pokud potřebujete vystavit OČR, ozvěte se telefonicky do ordinace. Druhý rodič může dále chodit do zaměstnání, sourozenci navštěvovat školku nebo školu. Pokud je dítě po 10 dnech bez obtíží, může zpět do kolektivu.

2. Pokud se stav Vašeho dítěte zhorší a bude třeba vyšetření lékaře, ozvěte se telefonicky do ordinace, domluvíme čas vyšetření. Prosíme, v žádném případě nechoďte do ordinace bez předchozí telefonické domluvy !!!

3. Jestliže Vás informuje Krajská hygienická stanice nebo škola, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu, ponechte dítě doma v karanténě. Karanténa trvá celkem 10 dní od posledního rizikového kontaktu. Informujte nás telefonicky, domluvíme další postup a testování na Covid 19 k ukončení karantény.

4. Testovat na Covid 19 je vhodné pouze pacienty indikované – o indikaci rozhoduje lékař nebo hygienická služba.

5. Můžete využít konzultaci obtíží Vašeho dítěte distanční formou – pokud se nejedná o urgentní věc, preferujeme komunikaci mailem.
 

Děkujeme Vám všem za spolupráci.
_____________________________________________________________________________________

 

Vážení pacienti, rodiče,
uvádíme aktuální informace k provozu ordinace během podzimu.

1. ordinační doba zatím zůstává zachována - nemocné děti ráno mezi 7.30 - 10.00 hodin, příchod do 9.45 hodin. Od 10.00 hodin pacienti objednaní na čas - nefrologická poradna, kojenecká poradna, očkování, administrativní záležitosti

2. prosíme VŠECHNY rodiče, ať už nemocných dětí, nebo řešící jiný neakutní problém, o předchozí telefonickou domluvu. Sestřička s Vámi domluví časový interval ošetření Vašeho dítěte. Budeme se pokoušet dle možností eliminovat nadměrnou koncentraci pacientů v čekárně

3. do čekárny a ordinace přichází s 1 dítětem 1 dospělý doprovod

4. po vstupu do ordinace je nezbytné provést dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici také v čekárně

5. z naší strany je samozřejmostí časté provádění dezinfekce v ordinaci i čekárně, opakované větrání všech prostor

6. od 1. září jsou ROUŠKY ve zdravotnických zařízeních POVINNÉ
 

V případě akutního onemocnění Vašeho dítěte, kdy nelze dle klinického obrazu vyloučit onemocnění Covid-19, bude VŽDY v prvé fázi doporučena izolace Vašeho dítěte v domácím prostředí po dobu 10 dnů a léčba příznaků onemocnění. Testováni budou pacienti v případě komplikací, pacienti rizikoví z hlediska svého chronického základního onemocnění nebo z hlediska epidemiologického, vždy dle uvážení lékaře!

Potvrzení o aktuálním zdravotním stavu na žádost MŠ nebo ZŠ nebudou ve většině případů vydávána, toto by mělo být řešeno čestným prohlášením rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte.

Veškerá opatření směřují k větší ochraně Vašich dětí i Vaší a k udržení běžného chodu ordinace (riziko uvalení karantény v případě rizikových kontaktů).

Všechny prosíme o jejich dodržování! Jen tak se nám podaří překonat toto nelehké období!

Děkujeme všem za spolupráci.
Marie Kmoníčková, Jana Prchlíková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče a milé děti,

vítáme Vás na webových stránkách naší ordinace

praktické lékařky pro děti a dorost

a nefrologické ordinace pro děti a dorost.

Budete zde nacházet  aktuální informace z ordinace

- očkování, termíny dovolených ............