AKTUÁLNÍ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 
 
v případě uzavření školského zařízení potvrdí Žádost o ošetřovné škola Vašeho dítěte,
nikoliv lékař - viz přiložený tiskopis.
 

Moc děkuji za spolupráci a přeji Vám všem pevné nervy.  

MUDr. Marie Kmoníčková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislost s nouzovým stavem v ČR

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS

Vážení a milí rodiče, pacienti,

nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za dosavadní perfektní spolupráci při péči o Vaše děti v době nouzového stavu v ČR.

Dále uvádíme aktuální informace ohledně chodu ordinace.

1. Stále prosíme, abyste nás v případě akutních obtíží Vašeho dítěte kontaktovali telefonicky. Takto domluvíme další postup a konkrétní čas ošetření. Máme již k dispozici omezené množství ochranných pomůcek.

2. I nadále v dopoledních hodinách provádíme preventivní prohlídky a očkování, především u dětí do 2-3 let věku, dle domluvy i u starších. Dále se budeme snažit zařadit preventivní prohlídky spojené s povinným přeočkováním ( 5 a 11 let).

pondělí, úterý, čtvrtek a pátek - 7.30 – 12.00 hod
středy - 7.30 - 10.00 hod

3. Odpolední ordinace od 13.00 hod, ve středy 10.00 – 12.00 hodin, je vyhrazena pro děti s akutními obtížemi, objednané na konkrétní čas po předchozí telefonické domluvě.

4. Ordinace „pro administrativu“, t.j. pondělky 15.30 – 17.00 hodin, je do odvolání zrušena.

5. Rodiče pacientů sledovaných v nefrologické ambulanci postupně kontaktujeme telefonicky a řešíme další postup, potřebu předpisu léků, … .

PROSÍME, ABY DO ORDINACE PŘICHÁZEL S DÍTĚTEM VŽDY POUZE 1 DOSPĚLÝ DOPROVOD BEZ ZNÁMEK AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ !!!

Přejeme Vám všem a Vašim blízkým pevné zdraví !
Marie Kmoníčková, Jana Prchlíková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

  • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
  • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE 495 274 504
  • Zbytná vyšetření/ošetření odložte

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobné informace dostupné na:
1. www.mzcr.cz
2. www.khshk.cz
3. NONSTOP email koronavirus@khshk.cz

4. Infolinka Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje 778 532 313
5. NONSTOP infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Milí rodiče a milé děti,

vítáme Vás na webových stránkách naší ordinace

praktické lékařky pro děti a dorost

a nefrologické ordinace pro děti a dorost.

Budete zde nacházet  aktuální informace z ordinace

- očkování, termíny dovolených ............